Ako dobavljač ne isporuči vaše proizvode na vrijeme ili kvaliteta proizvoda ne zadovoljava standarde utvrđene u vašem ugovoru, ZH-ZOLA će vratiti pokriveni iznos vašeg plaćanja.

KONTAKT


  TRN:
  1610250000710087 RFB BiH
  1321100311597274 NLB BiH
  3060390000003491 Addiko Bank BiH

  ID: 4209062780003
  PDV: 209062780003
  Adresa: I ulica 11,75270 Živinice

  Brojevi telefona

  Uprava + 387 35 77 24 95

  Računovodstvo i finansije: + 387 35 36 85 89

  Komercijala: +387 35 36 85 87  /88/89/90/91

  BIjela tehnika,grijanje,kupatila: + 387 35 36 85 97

  Građevinski materijali,alati I dostava:  + 387 35 77 30 64

  Mjenjačnica: + 387 35 36 85 92

  info@zh-zola.ba